Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL

ADEGROUT MAXI

ADEGROUT MAXI

Cementová malta s kontrolovaným smrštěním, vyztužená vlákny, určená k sanaci betonu.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Tags: , , , ,

Technické charakteristiky

  • Vynikající zpracovatelnost.
  • Vysoká mechanická odolnost v tahu za ohybu a v tlaku, vodonepropustnost.
  • Dynamický modul, koeficient tepelné roztažnosti a koeficient prostupnosti vodní páry jsou stejné jako u betonu vysoké kvality.
  • Zvýšená přidržnost a tixotropnost.
  • Umožňuje tloušťku nanesení od 1 do 4 cm na jednu vrstvu, druhou vrstvu je možné nanášet ještě před vytvrzením první vrstvy.

Odpovídá evropské normě: EN 1504-3, třída R4-PCC.

Oblasti použití

  • Opravy vodorovných i svislých betonových konstrukcí s armováním.
  • Povrchové opravy sloupů, čelních hran balkonů, betonových dlažeb.
  • Rekonstrukce vrstev pokrývajících armování v betonu.
  • Vyplňování pevných spojů.

ADEGROUT MAXI je charakteristický vysokou mechanickou odolností; doporučujeme tedy opravovat podklady, které jsou dostatečně mechanicky odolné. Pro běžné opravy doporučujeme používat ADEGROUT TISSOTROPICO, který je charakteristický střední mechanickou odolností.