Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL

ADEGROUT TISSOTROPICO

ADEGROUT TISSOTROPICO

Tvarově stálá tixotropní malta, vyztužená jemnými vlákny, pevnostní třídy R3, určená k obnově vnější vrstvy betonu.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Tags: , , , ,

Technické charakteristiky

Malta připravená k okamžitému použití složená ze speciálních cementů, inertních složek, pryskyřic, aditiv a syntetických vláken, aby bylo kontrolováno následné smrštění. Hmota je tixotropní, charakteristická výbornou zpracovatelností a přilnavostí na původní beton, který musí být adekvátně připraven. Umožňuje nanesení od 1 cm do 4 cm v jedné vrstvě, nanáší se v max. ve dvou vrstvách.

Odpovídá normě EN 1504-3, třída R3-CC.

Oblasti použití

  • Obnova horizontálních i vertikálních betonových konstrukcí poškozených na povrchu.
  • Obnova vnější vrstvy sloupů, čelních hran balkonů, podlah, schodů, chodníků.
  • Reprofilace krycí vrstvy výztuže železobetonových konstrukcí.
  • Výplň pevných spár.