Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL

ADEGROUT FLUIDO

ADEGROUT FLUIDO

Tekutá malta zesílená vlákny, tvarově stálá, určená na obnovu struktury betonu.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Technické charakteristiky

Jednosložková malta na bázi speciálních cementů, vybraných plnidel, pryskyřic, ztekučovačů, aditiv proti smrštění a syntetických vláken. Hmota je vysoce tekutá, vhodná pro obnovu a zesílení armovaného betonu a betonu požadovaných tvarů za pomoci vylévání do formy s vynikající kompaktností bez nutnosti následného vibrování. Dovoluje nanášet vrstvy do 2 cm. Pro vyšší tloušťky doporučujeme přídavek inertní frakce svhodnou zrnitostí podle typu prováděné práce, v procentuálním zastoupení od 20 do 40 % váhového podílu. Po vytvrdnutí má vynikající mechanickou odolnost vysokou odolnost vůči karbonataci.

Shodná s evropskou normou EN 1504-3, třídy R4-CC.

Oblasti použití

  • obnova struktury betonových ploch vodorovných i svislých
  • rekonstrukce betonových konstrukcí po odstranění zvětralých částí
  • zvyšování nosnosti konstrukcí
  • obnova struktury betonu a armovaného betonu pomocí vylévání do formy bez nutnosti vibrování