Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL

LATEX G 100

LATEX G 100

Syntetická pryskyřice ve vodní disperzi pro cementové směsi.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Technické charakteristiky

LATEX G 100 je syntetická pryskyřice ve vodní disperzi ke zlepšení mechanických vlastností a přídržnosti směsí na cementové bázi. Cementové směsi smíchané s LATEXem G 100 vykazují po vytvrdnutí a vyzrání lepší přídržnost ke všem standardním povrchům, zlepšují odolnost v tahu za ohybu, zvyšují odolnost proti abrazi, nepropustnosti a odolnosti v mrazových cyklech, chemickou odolnost proti slabým kyselinám, zředěným zásadám, solným roztokům a olejům.

Oblasti použití

  • Zlepšuje mechanické charakteristiky a přídržnost cementových hmot.
  • Míchání kotvící malty pro zvýšení přídržnosti.
  • Provádění cementových potěrů kotvených k podkladu nebo plovoucích se zvýšenou odolností pro interiér i exteriér.
  • Cementové omítky a štuky vysoké odolnosti a přídržnosti.
  • Kotevní můstky pro provádění kotvených podlahových potěrů s materiály ADESITAL – STARCEM, STARCEM PRONTO.
  • Kotevní můstky pro kotvení nových omítek ke stávajícím podkladům.
  • Cementové malty na finální dokončování povrchů podléhajících silné abrazi (průmyslové podlahy, rampy, kanály).