Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL
B 75 SPECIAL

Speciální cementové lepidlo s nulovým vertikálním posunem pro pokládku keramického materiálu.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Technické charakteristiky

Práškové lepidlo na bázi cementu, křemičitého písku vybrané granulometrie, syntetických pryskyřic a přídavných látek. B 75 SPECIAL bylo vytvořené tak, aby mělo vynikající aplikační vlastnosti, tloušťku naneseného lepidla až do 15 mm a vysokou přídržnost. B 75 SPECIAL je vhodné pro pokládku v interiéru i exteriéru na cementové podklady a tradiční omítky.

Klasifikováno podle EN 12004, třída C1T.

Oblasti použití

Pokládka podlah a obkladů z keramických dlaždic. Pokud se při míchání směsi plně nahradí voda výrobkem LATEX EL 300, pak jej lze použít na pokládku skleněné mozaiky i uvnitř bazénů nebo na podklady nepropustně ošetřené výrobkem ADEPROOF.