Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL

Výrobky s nízkou zátěží pro životní prostředí

Žít v čistém prostředí bez škodlivých emisí je věc, kterou si všichni velmi přejeme.

Hlavní dopad stavebních materiálů na okolní prostředí mají emise z tzv. těkavých organických sloučenin. Tyto sloučeniny mohou při pokojové teplotě uvolňovat látky, které jsou škodlivé pro zdraví lidí, žijících v uzavřených prostorách.

Sloučeniny jako ředidla, změkčovadla a různé chemické látky, které jsou obsažené v surovinách, používaných ve stavebnictví, ale byly zjištěny i v přírodních materiálech, které často uvolňují těkavé organické sloučeniny ve větším množství, než je tomu u stavebních surovin.

Existuje mnoho materiálů, které jsou běžně užívané v budovách, které stavíme, jako například podklady pro výrobky, primery, adhesiva, lepidla, spárovací hmoty, malty či omítky.

Adesital už několik let vyrábí suroviny pro své produkty pečlivě a s ohledem na obsah těkavých organických sloučenin. Výrobky Adesital se tak často vyznačují velmi nízkými VOC emisemi.

Adesital také nabízí výrobky, které jsou testované a certifikované EMICODE EC1, mezi ně patří:

Příprava podkladů

Lepidla pro pokládku keramiky a kamene

Spárovací hmoty

Lepidla pro dřevěné krytiny