Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL
SP 308

Silikonový tmel s neutrální reakcí.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Technické charakteristiky

Tmel v kartuši připravený k okamžitému použití na bázi silikonových pryskyřic s neutrálním síťováním, s vynikajícími těsnícími vlastnostmi a vynikající elasticitou. Vzhledem k neutrální reakci není agresivní vůči plochám určeným k utěsnění.

Shodný s EN 15651-1, 15651-2, 15651-3 a 15651-4. Klasifikován jako EC1 plus.

Oblasti použití

  • Těsnění skel a oken v konstrukcích.
  • Výplně spár u přírodního kamene.
  • Realizace pružných dilatačních spár v dlažbách a na stěnách na cementových podkladech.
  • Výplně spár např. na fasádách, střechách, parapetech a větracích šachtách.