Dovozce a prodejce materiálů ADESITAL

ADEPOXY MATERIA TECH

ADEPOXY MATERIA TECH

Technická epoxydová spárovací hmota se střední zrnitostí, určená na spárování dlažeb v technických prostorech.

Need Help? Kontaktujte nás Leave Feedback

Kategorie:

Tags: , , , ,

Technické charakteristiky

Dvousložková epoxydová spárovací hmota, která se v okamžiku smíchání stane snadno zpracovatelnou a kterou lze neprodleně po zaspárování umýt čistou vodou. Vyzrávání probíhá bez smrštění, doba vyzrávání je závislá na teplotě okolního prostředí.

Díky speciálním barevným inertním složkám obsaženým v ADEPOXY MATERIA TECH v komponentu A bylo dosaženo lepší zpracovatelnosti, snadnějšího čištění a vyšší chemické odolnosti.

Klasifikováno podle EN 12004, třída příslušnosti R2.
Klasifikováno podle EN 13888, třída příslušnosti RG.

Oblasti použití

  • Spárování obkladů a dlažeb odolných proti agresivním chemikáliím se šířkou spáry větší než 3 mm např. ve vinných sklepech, jatkách, pivovarech, konzervárnách, mlékárnách, průmyslových kuchyních, bazénech s termální vodou, nádržích v čistírnách vod, papírnách, koželužnách a podobně.
  • Pokládka s rychlým účinkem, odolná vůči chemickým látkám, vhodná pro keramické dlaždice libovolného typu.
  • Vyvinuto speciálně pro technické účely.